Presentasjoner

Oversette presentasjoner

Presentasjoner framføres ofte foran et publikum, eller de kan ha mange lesere. Da er det spesielt viktig at budskapet kommer klart og tydelig fram. Språket i presentasjoner bør være klart, konsist og korrekt. Lange setninger og tunge strukturer bør unngås. En godt gjennomtenkt og ”inspirert” kildetekst gir også en god oversettelse. 

Noen eksempler på dokumenter vi oversetter:

- Artikler
- Brev
- Brosjyrer
- CV-er (Curriculum Vitae)
- Fødselsattester
- Lovtekster
- Manualer
- PowerPoint-presentasjoner
- Presentasjoner
- Rapporter
- Styrereferater
- Vigselsattester
- Vitnemål
- Websider
- Årsrapporter

Kontaktskjema


Du kan også ringe på 51 57 94 90, sende en faks på 51 57 94 91, eller en e-post til post@overz.no

Fantastisk raskt levert og god oversetting!

Beerenberg

Mange takk for utmerka omsetjing – som alltid

ExxonMobil
Previous Next
Kontakt oss nå
Webdesign og publiseringsløsning: Synlighet.no