Skipsavis

Skipsavis

Norsk shipping opererer i et internasjonalt marked og har ofte mannskaper som ikke behersker norsk. Både kunder og mannskap har glede av å lese nyheter om rederiet og dets operasjoner – og da er en engelskspråklig skipsavis tingen! Vi oversetter jevnlig Knutsen OAS Shippings og Solstad Shippings internaviser.

Noen eksempler på dokumenter vi oversetter:

- Artikler
- Brev
- Brosjyrer
- CV-er (Curriculum Vitae)
- Fødselsattester
- Lovtekster
- Manualer
- PowerPoint-presentasjoner
- Presentasjoner
- Rapporter
- Styrereferater
- Vigselsattester
- Vitnemål
- Websider
- Årsrapporter

Kontaktskjema


Du kan også ringe på 51 57 94 90, sende en faks på 51 57 94 91, eller en e-post til post@overz.no

Fantastisk raskt levert og god oversetting!

Beerenberg

Mange takk for utmerka omsetjing – som alltid

ExxonMobil
Previous Next
Kontakt oss nå
Webdesign og publiseringsløsning: Synlighet.no